Logo Stigmanet
zaterdag 19 april 2014, 01 15

Stigma - voluit: Stichting Insolvent, Gefailleerd & Maatschappij - is een ideŽle en niet-gesubsidieerde stichting zonder winstoogmerk. De consulenten en ervaringsdeskundigen van Stigma adviseren, begeleiden en bieden praktische hulp aan ondernemers bij het afwenden van een dreigend faillissement en bij het in goede banen leiden van een onafwendbaar faillissement.

De naam Stigma symboliseert onze afkeer van het feit dat gefailleerde (ex-)ondernemers, vaak ten onrechte, door de maatschappij worden gestigmatiseerd alsof zij mislukkelingen of zelfs oplichters zijn, alsmede onze inzet voor verbetering van de maatschappelijke en staatsrechtelijke positie van gefailleerden.

Stigma biedt een ontmoetings-, discussie-, informatie- en ondersteuningsplatform aan iedereen die failliet is, in de WSNP zit of op enige manier te maken heeft of heeft gehad met insolventie, faillissement of de schuldsaneringsregeling WSNP.

| Home | Kennisbank | Links | Contact | Disclaimer |

Copyright © Stigma 2004-2013
Schrijf de webmaster

Valid CSS   Valid XHTML 1.0 Transitional
Webdesign bij Cool Beans